Опубліковано: 15.11.2019 - 14:18.

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Білогородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, який проходив 14 листопада 2019 року.

14 листопада 2019 року у приміщенні Білогородської сільської ради конкурсною комісією було проведено конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Білогородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

У конкурсному відборі брали участь три претенденти:

Кожушко Іван Васильович – 4,5 років стажу педагогічної освіти. Повна вища, 2015, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичної культури (диплом спеціаліста).

 

 

Петровська Інна Віталіївна – 32 роки стажу педагогічної освіти. Повна вища освіта, 1995, Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів (диплом спеціаліста).

 

 

 

Телецька Любов Вікторівна –  25 років стажу педагогічної освіти. Повна вища, 1997, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка за спеціальністю початкове навчання, кваліфікація – вчитель початкових класів (диплом спеціаліста).

 

 

 

 

 

 

Претенденти склали письмовий іспит на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», представили презентації перспективного плану розвитку Білогородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, а також дали відповіді на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Білогородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області визнано  – Петровську Інну Віталіївну

СКАЧАТИ: (протокол засідання комісії від 14.11.2019 №2).

 

ПРОТОКОЛ№2
засiдання конкурсноi кoмicii для проведения конкурсного вiдбору на замiщення вакантноi посади директора
Бiлогородськоi загальноосвiтньоi школи 1-Ш ступенiв №1
Кшєво-Святошинської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi
 м. Київ                                                                                   14 листопада  2019  року

 

Присутнi:
Драчук А.П. – головний спецiалiст вiддiлу освiти – заступник голови кoмiciї;
Комарницький О.А. – методист РМЦ вiддiлу освiти – секретар кoмiciї.
Члени кoмicії:
Лахтадир Л.I. – завiдувач РМЦ вiддiлу освiти;
Зуєв М.А. – Білогородський сiльський голова;
Воловик B.I. – депутат Бiлогородськоiї сiльської ради;
Ткаченко Я.М. –  депутат Бiлогородської сiльської ради;
Iгнатенко О.Л. – вчитель математики Бiлогородської ЗОШ I-III ступенiв №1;
Канюка К.К – вчитель початкових класiв Бiлогородської ЗОШ I-III ступенiв №1;
Бiлинська М.М. – представник батькiвського активу Бiлогородсько1 ЗОШ I-III ступенiв №1;
Ловягiн А.Л . – директор Юрiвської ЗОШ I-III ступенiв;
Пушенко O.I.  –  директор   Софiївсько-Борщагiвського   НВК  «Спецiалiзована   школа  I-III ступенiв – загальноосвiтня школа I-III ступенiв».
Вiдсутнi:
Iвашко М.М. – начальник вiддiлу освiти – голова кoмiciї;
Iщик О.В. – представник батькiвського активу Бiлогородської ЗОШ I-III ступенiв №1;
Литвин I.B. – голова Києво-Святошинської районної ради профспiлки працiвникiв освiти i науки України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Проведения конкурсного вiдбору  переможця  конкурсу  за результатами.
  2. СЛУХАЛИ:

Драчука А.П. – головного спецiалiста вiддiлу освiти, заступника голови кoмiciї, який ознайомив присутнiх з наказом вiддiлу освiти Києво-Святошинської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi вiд 07.10.2019 № 405 «Про проведения конкурсу на посаду директора Бiлогородської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв №1 Києво-Святошинської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi».

Комарницького О.А. – методиста РМЦ вiддiлу освiти, секретаря комiсiї, який довiв до вiдомa присутнiх протокол №1 засiдання конкурсної кoмiciї вiд 04.11.2019 згiдно якого до конкурсу допущено трьох кандидатiв: Кожушка Iвана Васильовича, Петровську Iнну Вiталiївну, Телецьку Любов Вiкторiвну.

Також     зазначив,     що     вiд     участi     у    конкурсi     вiдмовились     два     кандидати:

Паславська  Юлiя  Василiвна  та Шкаранда  Любов Миколаївна.

ВИРIШИЛИ:

Розпочати конкурс на замiщення вакантної посади директора Бiлогородської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв №1 Києво-Святошинської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi  за участю трьох  кандидатiв:

  • Кожушка Iвана Васильовича;
  • Петровської Iнни Вiталiївни;
  • Телецької Любові Вiкторiвни.

ГОЛОСУВАЛИ:      “За” –  одноголосно.

  1. СЛУХАЛИ:

Комарницькоrо О.А. – методиста РМЦ вiддiлу освiти – секретаря кoмiciї, який внiс пропозицію виявити свое волевиявлення шляхом таємного голосування.

ВИРIШИЛИ:

Голосування проводити таємно шляхом отримання бюлетеню для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: “За” – одноголосно.

О 10-15 год. конкурсанти отримали бiлети i приступили до письмового iспиту на знания законодавства України у сферi загальної середньої освiти, зокрема Законiв  України «Про  освiту»,  «Про  загальну  середню  освiту», інших  нормативно-правових  актiв  у  сферi загальної середньої освiти, а також Концепцi реалiзацiї державної полiтики у сферi реформування загальноi середньої освiти «Нова українська школа» на перiод до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 грудня 2016 року № 988-р та перевiрки професiйних компетентностей, що вiдбуваються шляхом письмового вирiшення ситуацiйного завдання.

Додаток: екзаменацiйна вiдомiсть.

Об 11-15 год. конкурсанти здали письмовi вiдповіді і приступили до публiчної та вiдкритої презентацiї державною мовою перспективного плану розвитку Бiлогородської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв №1 Києво-Святошинської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi.

О 12-27 год. до роботи конкурсної кoмiciї долучилась член кoмiciї – Iщик О.В.

Члени кoмiciї провели голосування таємно за кожного претендента.

Додаток: бюлетенi для голосування.

Пiсля опрацювання бюлетенiв, секретарем кoмicil Комарницьким О.А., було оголошено про результати голосування:

Кожушко  Iван  Васильович  –  2  голоси,

Петровська  Iнна Вiталiiвна –   8 rолосiв,

Телецька  Любов Вiкторiвна  –  2  голоси.

3. СЛУХАЛИ:

Драчука А.П. – заступника голови кoмiciї, який повiдомив про те, що претендентом на посаду директора Бiлогородської загальноосвiтньої школи I-III ступеюв №1 Києво-Святошинської районної державно адмiнiстрацiї Київської областi, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв «ЗА» – є Петровська Iнна  Вiталiївна.  

ВИРIШИЛИ:

Визнати переможцем конкурсу на замiщення посади директора Бiлогородської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв №1 Києво-Святошинської районної державної адмiнiстрації Київської областi – Петровську Iнну Вiталiївну.

Рекомендувати начальнику вiддiлу освiти Києво-Святошинської районної державно адмiнiстрацiї Київської областi призначити Петровську Інну Вiталiївну директором Бiлогородської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв №1 Києво-Святошинської районної державно адмiнiстрацiї Київської областi за строковим трудовим договором термiном на два роки вiдповiдно до частини другої статтi 26 Закону України «Про загальну середню освiту».

 

Драчук А.П. – головний спецiалiст вiддiлу освiти – заступник голови кoмicii”;
Комарницький О.А. – методист РМЦ вiддiлу освiти – секретар кoмiciї.
Члени кoмicії:
Лахтадир Л.I. – завiдувач РМЦ вiддiлу освiти;
Зуев М.А. – Білогородський сiльський голова;
Воловик B.I. – депутат Бiлогородськоiї сiльської ради;
Ткаченко Я.М. –  депутат Бiлогородської сiльської ради;
Iгнатенко О.Л. – вчитель математики Бiлогородської ЗОШ I-III ступенiв №1;
Канюка К.К – вчитель початкових класiв Бiлогородської ЗОШ I-III ступенiв №1;
Бiлинська М.М. – представник батькiвського активу Бiлогородсько1 ЗОШ I-III ступенiв №1;
Ловягiн А.Л . – директор Юрiвської ЗОШ I-III ступенiв;
Пушенко O.I.  –  директор   Софiївсько-Борщагiвського   НВК  «Спецiалiзована   школа  I-III ступенiв – загальноосвiтня школа I-III ступенiв».

 

 

Be the first to comment on "Конкурс на заміщення вакантної посади директора Білогородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, який проходив 14 листопада 2019 року."

Leave a comment