Опубліковано: 29.07.2019 - 09:58.

ОГОЛОШЕННЯ Інформація виконавчого комітету Білогородської сільської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ОГОЛОШЕННЯ

Інформація виконавчого комітету Білогородської сільської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Виконавчий комітет Білогородської сільської ради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,7843 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, кадастровий номер 3222480401:01:067:0005, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Володимирська, 99/1

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 2,7843 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, кадастровий номер 3222480401:01:067:0005.

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Володимирська, 99/1

Власник земельної ділянки: Білогородська сільська рада.

Платник робіт з оцінки: виконавчий комітет Білогородської сільської ради.

Мета проведення оцінки: визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою її подальшого продажу.

Підстава: Рішення 38 сесії Білогородської сільської ради  від 14 червня 2019 року № 529.

Запланована дата оцінки: 27 серпня 2019 року.

Кінцевий термін подання документів: 24 серпня 2019 року до 17:00.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель»,  «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» затвердженого рішенням виконавчого комітету № 62 від 24.07.2019.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі  передбачено наявність:

 1. переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;
 2. відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

На конкурс подаються такі підтвердні документи:

 1. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);
 2. інформація про претендента, яка має містити:
 • відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);
 • інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

При цьому один і той же оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

 1. копії наступних документів (за наявності):
 • наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;
 • наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);
 • перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);
 • перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);
 • наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;
 • кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, за підсумками попередніх конкурсів;
 • наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування.

 Конкурсна документація повинна бути прошита, пронумерована та подається у запечатаному конверті з описом документів, що знаходяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності», вказати назву юридичної особи (прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи –підприємця),  адресу.

Конкурсна документація складається із:

 1. підтвердних документів;
 2. пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;
 3. документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).

Розкриття конкурсної документації буде проведено 27 серпня 2019 року о 10:00, у приміщенні виконавчого комітету Білогородської сільської ради за адресою: с. Білогородка, вул. Володимирська, 33. Контактна особа: Дідковський Євгеній Валерійович тел. (093) 396-50-74.

З метою впорядкування роботи сільської ради стосовно проведення конкурсів по визначенню суб’єктів оціночної діяльності об’єктів нерухомого майна в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оцінку земель», «Про оренду землі», –

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у редакції, що додається.
 2. Затвердити склад конкурсної Комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності, що додається.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету сільської ради.

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                  М.А. ЗУЄВ

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

І. Загальні положення

 1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України«Про оцінку земель» (далі – суб’єкти оціночної діяльності).

Ця процедура застосовується виконавчим комітетом Білогородської сільської ради (далі – виконком), якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості предмета державної закупівлі, у таких випадках:

 1. Якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що вартість послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок дорівнює або перевищує встановлену в абзаці першомучастини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартість предмета державної закупівлі, матеріали такого конкурсу передаються до тендерного комітетудля здійснення державної закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».
 2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу (копії договорів на виконання робіт з оцінки; копії актів приймання-передавання робіт з оцінки; оригінали або копії рекомендаційних листів замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду співпраці з питань оцінки об’єктів; 

конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтверджуючі документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

підтвердні документи – заява про участь у конкурсі; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до виконавчого комітету документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

 1. Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною Білогородською сільською радою, у складі 9 осіб, із яких 3депутати Білогородської сільської ради (за згодою).
 2. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

бере участь у таємному голосуванні;

підписує документи стосовно роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

 1. Секретар комісії:

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 1. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження комісією покладаються на будь-якого члена комісії.
 2. В інформаційній довідці зазначається про:

наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, за підсумками попередніх конкурсів;

наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування.

До інформаційної довідки може включатись інформація стосовно рішень Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна, проведеного виконавчим комітетом.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

 1. З метою опублікування умов конкурсу виконком подає до комісії інформацію про об’єкти оцінки, зокрема земельні ділянки.
 2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

інформацію про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього Положення;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки майна, а також подібного до оцінюваного майна);

інформацію про замовника та особу – платника робіт з оцінки;

відомості про місцезнаходження комісії, їх контактні номери телефонів.

Особи, які надають інформацію про об’єкт оцінки, відповідають за її достовірність та відповідність вимогам законодавства.

 1. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті «Новий день» за 14–30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та розміщується на офіційному веб-сайті Білогородської сільської ради com.
 2. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

підтвердних документів;

пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).

 1. Конкурсна документація подається виконкомусільської ради за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІІІ. Особливості підготовки до проведення конкурсу з метою надання послуг з оцінки майна

 1. До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
 2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

 1. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);

копії документів, передбачених пунктом 8 розділу І цього Положення (за наявності);

інформація про претендента.

 1. Інформація про претендента містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

ІV. Порядок проведення конкурсу

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

На засіданні комісії можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про виконання робіт з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють виконавчий комітет листом на ім’я голови комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання.

 1. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. На засіданні комісія:

аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою;

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обрахування балів за основними та додатковими критеріями;

проводить таємне голосування;

обирає переможця конкурсу.

 1. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.
 2. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.
 3. Під час обрання переможця конкурсу згідно з основними критеріями розраховується кількість балів, набраних кожним учасником конкурсу, та визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів.

До основних критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу;

наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки.

 1. Якщо після обрахування балів за основними та додатковими критеріями виявиться, що декілька учасників конкурсу запропонували однакову вартість робіт з оцінки, призначається таємне голосування. Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, в яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасників конкурсу, щодо яких проводиться таємне голосування (додаток 2). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Оформлені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються секретарю, який оприлюднює результати голосування. Переможцем визнається учасник конкурсу, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за».

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

 1. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому випадку для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може перервати засідання.
 2. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
 3. Інформація про результати конкурсу
 4. Після проведення конкурсу виконавчий комітет письмово інформує переможців конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки.
 5. Конкурсна документація, передбачена пунктом 4 розділу ІІ цього Положення, зберігається в виконавчому комітеті протягом п’яти років.

 

Голові Конкурсної Комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Конкурсної Комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності

Голова Комісії – Зуєв М.А. – сільський голова;

Секретар – Дідковський Є.В. – спеціаліст-землевпорядник виконкому;

Члени Комісії:

Кулинич А.В. – юрист виконкому сільської ради;

Шевчук І.В. – спеціаліст виконкому сільської ради;

Ткаченко Н.В. – головний бухгалтер сільської ради;

Давиденко Я.М. – спеціаліст – архітектор виконавчого комітету сільської ради;

Комаренко В.І. – секретар ради (за згодою);

Воловик В.І. – депутат сільської ради (за згодою);

Миколаєнко О.В. – депутат міської ради (за згодою).

Leave a comment