Опубліковано: 14.02.2019 - 12:56.

Розширена відповідь Міністерства енергетики та вугільної промисловості на ЗВЕРНЕННЯ депутатів Білогородської сільської ради щодо неприпустимості підвищення ціни на газ для населення

 

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. (044) 206-38-44, факс (044) 531 -36-92

E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайг:http://mpe.kmu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37471933

 

Білогородська сільська рада
Києво-Святошинського району
Київської області

 

 

Відповідно до резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів України від 03.01.2019 № 137/0/2-19 до листа Адміністрації Президента України від 28.12.2018 № 11-01/795 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України опрацювало лист Білогородської сільської ради від 12.11.2018 № 796/1/02-26 стосовно підвищення ціни на природний газ для населення та повідомляє.

З 01 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), який має на меті приведення національного законодавства у відповідність до вимог Третього енергетичного пакета, зокрема, імплементацію Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу і Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж транспортування природного газу.

Відповідно до пунктів 1-3 частині 1 статті 3 Закону ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб’єктів природних монополій, та за принципами, зокрема, забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу, у тому числі забезпечення першочергового інтересу безпеки постачання природного газу, зокрема шляхом диверсифікації джерел надходження природного газу, вільної торгівлі природним газом та рівності суб’єктів ринку природного газу незалежно від держави, згідно із законодавством якої вони створені, вільного вибору постачальника природного газу.

Так, відповідно до частини другої статті 12 Закону постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Частиною 1 статті 11 Закону визначено, що з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Такі обов’язки мають бути чітко визначеними, прозорими, недискримінаційними та заздалегідь не передбачати неможливість їх виконання.

Протягом 2018 року тривали переговори з експертами Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ) стосовно приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету.

За результатами складних перемовин досягнуто компромісне рішення щодо поетапного (з 01.11.2018, з 01.05.2019, з 01.01.2020 таз 01.05.2020) підвищення ціни природного газу для побутових споживачів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 (зі змінами), на період з 01.11.2018 по 01.05.2020, затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі – Положення про спеціальні обов’язки).

Відповідно до Положення про спеціальні обов’язки НАК «Нафтогаз України» придбаває природний газ у ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» та інших суб’єктів господарювання, які добровільно взяли на себе зобов’язання здійснювати продаж природного газу власного видобутку. У разі коли обсяг природного газу, необхідний НАК «Нафтогаз України» для виконання покладених на нього цим Положенням спеціальних обов’язків, перевищує обсяг продажу природного газу суб’єктами господарювання, НАК «Нафтогаз України» придбаває необхідні обсяги природного газу в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1079-р «Про схвалення Концепції розвитку газовидобувної галузі України» задекларовано досягнення Україною видобутку газу до 27,6 млрд. куб. м до 2020 року. Цим розпорядженням затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України, яким передбачено розроблення змін до нормативно-правових та законодавчих актів України з питань надрокористування, що зумовлено потребою подальшого удосконалення законодавства задля стабільності роботи видобувних компаній та збільшення видобутку природного газу.

Державна допомога населенню на оплату житлово-комунальних послуг надається у вигляді житлових субсидій.

Програма житлових субсидій є головним механізмом забезпечення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, що показала свою ефективність в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Порядок надання субсидій неодноразово змінювався і удосконалювався з урахуванням вимог часу.

З метою підвищення ефективності та адресності програми житлових субсидій постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 викладено у новій редакції Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (далі – Положення), яким переглянуто право окремих домогосподарств на отримання житлової субсидії, для унеможливлення надання її домогосподарствам, які спроможні оплачувати послуги без допомоги держави.

За результатами реалізації оновленої редакції Положення, з метою спрощення процедури отримання житлової субсидії окремими категоріями громадян, Урядом було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 841 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», що дозволило усунути проблемні питання, які виникають під час практичної реалізації механізму призначення житлової субсидії, та забезпечило надання її усім найменш захищеним категоріям населення, що особливо актуально в опалювальному сезоні.

Крім того, з 1 січня 2019 року запроваджено надання житлових субсидій у грошовій формі відповідно до статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1176 «Деякі питання надання житлової субсидії населенню в грошовій формі», визначено порядок надання субсидії у грошовій формі.

Комерційний облік комунальних послуг регулюється положеннями Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – Закон про комерційний облік), відповідно до якого оператори зовнішніх інженерних мереж, тепломереж та водоканалів мають обладнати всі житлові будинки побудинковими вузлами обліку теплової енергії та води. Лічильники в нежитлових приміщеннях потрібно встановити протягом року після дати набуття законом чинності, у житлових будинках – протягом двох років. У багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічують більше від одного споживача, необхідно встановити індивідуальні квартирні прилади обліку. Закон забороняє приєднання до зовнішніх інженерних мереж зведених будинків, не обладнаних лічильниками. Водночас оснащення приладами обліку не буде обов’язковим для приміщень, від’єднаних від централізованих систем опалення чи водопостачання. У разі наявності окремого відгалуження системи опалення у квартиру, установлення лічильника буде необхідним.

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» з метою забезпечення комерційного обліку природного газу для населення суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, оснащують споживачів природного газу – фізичних осіб (населення) індивідуальними лічильниками газу.

Так, згідно з частиною першою статті 3 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:

коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів;

інших джерел, не заборонених законодавством.

Оснащення будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Згідно з частиною шостою статті 3 розділу II Закону про комерційний облік, витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у такій будівлі, шляхом сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку, який сплачується виконавцеві відповідної послуги.

Відносини між виконавцем послуг з централізованого опалення, постачання холодної, гарячої води і водовідведення та споживачем-фізичною особою регулюються Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

Умови встановлення вузла обліку та регулювання теплової енергії в квартирах, що мають індивідуальний тепловий ввід передбачено Пунктом 1.4 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за № 927/11207, пунктами 7, 8, 9, 17-19 Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів       України від 03.10.2007 №1198, державними будівельними нормами, зокрема ДБН В.З2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», ДБНВ.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення».

Кабінет Міністрів України постановою від 10.10.2018 № 829 «Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів — розподілювачів теплової енергії» урегулював питання індивідуального (поквартирного) обліку тепла для мешканців багатоквартирних будинків. Відтепер власники квартир, які встановлять квартирні лічильники (при горизонтальній розводці інженерних мереж у будинку) або прилади-розподілювачі на опалювальні прилади (при вертикальній розводці) зможуть регулювати температуру в своїх помешканнях, заощаджувати тепло і платити виключно за власним лічильником. Вибір споживачами оптимальної системи індивідуального обліку здійснюється за технічної можливості інженерних систем й економічної доцільності для кожного будинку.

Для системи обліку за допомогою приладів-розподілювачів необхідно, щоб їх встановили не менше як 50% мешканцями багатоквартирного будинку. Оплата встановлення такої системи здійснюється коштом споживачів – власників квартири.

За інформацією Держенергоефективності на сьогоднішній день в Україні успішно діє Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 (далі – Програма), в рамках якої реалізуються заходи щодо стимулювання населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання «негазових» котлів та енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

За період дії Програми (2014-2018 рр.) видано більше 296 тис. кредитів та впроваджено заходи з енергоефективності на суму більше ніж 6 млрд. грн., в т.ч.: на придбання негазових котлів громадяни оформили майже 25 тисяч кредитів обсягом 455,8 млн. грн. На придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів громадяни оформили 269 тисяч кредитів обсягом більше ніж 5 млрд. грн. Також, зросла кількість «теплих» кредитів для ОСББ – сьогодні їх 2595 на суму 622,9 млн. грн.

У 2018-2020 роках передбачено видатки державного бюджету на реалізацію заходів Програми в сумі 1,2 млрд. грн. (400,00 млн. грн щорічно).

Слід зазначити, що Держенергоефективності на постійній основі проводить роботу з місцевими органами влади щодо розробки місцевих програм підтримки енергоефективних заходів в житлових будинках.

Так, за активної участі Агентства, на даний час запроваджено 363 місцеві програми додаткового співфінансування заходів Програми. Завдяки цим програмам населення має змогу отримати більший розмір компенсації за кредитами – додатково 15-20% за відсотками або 10-55% суми з обласного бюджету або іншого місцевого бюджету.

На сьогодні, за участі Держенергоефективності розроблений та діє сучасний інформаційний веб-ресурс www.uamap.org.ua, який акумулює інформацію про проекти енергоефективності та відновлюваної енергетики і забезпечує комунікацію між ініціаторами таких проектів, розробниками та інвесторами з метою сприяння залученню інвестицій у зазначені сфери. Створена на веб-сайті інтерактивна інвестиційна карта України наочно відображає загальні відомості про реалізовані проекти та потенційні проекти, що перебувають на різних стадіях реалізації, з виведенням інформації по кожному проекту окремо, та про ресурсний потенціал місцевості.

 

 

Заступник Міністра                                                                      М. БЛИЗНЮК

 

 
 
 
БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
тридцять перша сесія VII скликання
 
с. Білогородка                                                                     06 листопада 2018 року
 
РІШЕННЯ № 422
 
Про звернення депутатів Білогородської сільської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України і народних депутатів України щодо неприпустимості підвищення ціни на газ для населення

 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення Києво-Святошинської районної у Київській області організації політичної партії «За життя», сесія Білогородської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти звернення депутатів Білогородської сільської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України і народних депутатів України (далі – Звернення) (додається).
 2. Надіслати це Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України і народних депутатів України.
 3. Оприлюднити це звернення у друкованих засобах масової інформації та на сайті

 

Білогородський сільський голова                              Зуєв М. А.

 

 

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Білогородської сільської ради до
Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної
Ради України і народних депутатів України
щодо неприпустимості і підвищення ціни на газ для населення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неминучість підвищення ціни на газ для населення з початком опалювального сезону. Традиційно Голова Уряду аргументував такі дії виконанням вимог МВФ для виділення чергового кредитного траншу. Насправді ж МВФ вимагає лише збалансувати економіку, привести до оптимальних показників дефіцит державного бюджету та боргових зобов’язань.

Ми, депутати Білогородської сільської ради, вважаємо підняття ціни на газ для населення неприпустимим і таким, що порушує права громадян України на доступні житлово-комунальні послуги для всіх споживачів. Більше того, переконані, що боргова політика уряду є неефективною і такою, яка шкодить національним інтересам і вітчизняній економіці. Наголошуємо, що внутрішні резерви України за умови їх ефективного використання та викорінення корупції дозволять забезпечити економічну незалежність держави, у тому числі й енергетичної.

«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають з українських надр понад 20 млрд кубометрів газу. У той же час населення України споживає 17 млрд кубометрів. Україна має чудові перспективи нарощувати видобуток власного газу видобуваючи не тільки поверхневий газ, а й горизонтальний, газ на великих глибинах, який залишається недоторканим. Цим газом Україна могла б покривати усі свої потреби та продавати його на експорт.

Поважне експертне середовище зазначає, що об’єктивна вартість українського газу – від 1500 до 2000 грн за тисячу кубометрів. Навіть чинна для українців ціна (6957 грн за тисячу кубометрів) у 3,5-4,5 рази більше за оголошену експертами. Відтак, яке економічне обґрунтування дозволяє уряду заявляти про чергове підвищення ціни на газ для населення?

Крім того, аналіз поточної ситуації в Україні засвідчує випередження зростання тарифів над зростанням доходів населення. Останні протягом 3 років зросли щонайменше у 5 разів при тому, що даними Держслужби статистики України у 2015 році номінальна заробітна плата українця зросла на 20,5% проти 2014 року, а реальна – зменшилась на 20,2%. Протягом 2017 року реальна зарплата збільшилась на 19% у порівнянні з 2016 роком (довідково: 2016 рік до 2015 року – 9%).

Враховуючи вище викладене, вимагаємо від Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України упередити та відмінити будь-які дії щодо безпідставного підвищення ціни на газ населення.

Натомість пропонуємо низку заходів, які дозволять вивести країну із енергетичної кризи, а не провадити антинародну тарифну політику:

 1. Розвиток альтернативної енергетики (дизпаливо з вугілля, біопаливо, вітрова, сонячна та гідроелектроенергія). Ліквідувати всі штучні обмеження та фінансові бар’єри для підприємницького середовища, територіальних громад та громадян щодо розвитку та використання альтернативних джерел енергії. Вдосконалити системи пільг для енергоощадних технологій. Запровадити енергоощадні технології на державних та комунальних об’єктах. Вдосконалити систему пільгового кредитування проектів із покращення енергоефективності як для малого й середнього бізнесу, так і для домогосподарств.
 1. Провести енергоаудит, повну інвентаризацію видобутку та виробництва усіх видів енергоносіїв, встановити реальних власників, наявність та законність отриманих ліцензій підприємств вутле-, газо- і нафтовидобутку.
 1. Надавати населенню природний газ і а електроенергію за собівартістю. Встановити по всій країні лічильники тепла.
 2. Диверсифікувати імпортні джерела енергоносіїв – не більше ніж 30% від однієї держави-постачальника. Запровадити та розвивати спеціальні торговельні програми (наприклад, проект «Карбамід в обмін на скраплений газ»). Не допустити повернення монополії іноземних енергетичних компаній на українському ринку.
 3. Запровадити прозорі тендери на закупівлю обладнання для державних енергетичних підприємств. Запровадити жорсткий державний контроль за обсягом видобутку, формуванням собівартості видобутку, розподілом і постачанням вуглеводнів та ціноутворенням в енергетиці.
 4. Збільшити видобуток власних газу, нафти та вугілля. Розвивати поглиблену переробку видобутих енергоносіїв. Встановлювати квоти на експорт видобутих вуглеводнів з території України залежно від їхньої ціни на внутрішньому та світовому ринках, а також залежно від обсягу споживання на внутрішньому ринку.
 5. Домогтися продажу іноземного газу європейським споживачам на східному, а не на західному кордоні України.
 6. Відновити видобуток газу і нафти шельфі Чорного моря.
 7. Встановити державну монополію на розробку та видобування паливних корисних копалин, дорогоцінних природних органічних сполук, мінералів тощо.

 

З повагою,

Депутати Білогородської сільської ради

Секретар Білогородської сільської ради                                           В. Комапенко

 

 

 

Be the first to comment on "Розширена відповідь Міністерства енергетики та вугільної промисловості на ЗВЕРНЕННЯ депутатів Білогородської сільської ради щодо неприпустимості підвищення ціни на газ для населення"

Leave a comment